Magneto sukibimo jėga ir poslinkio jėga, arba kodėl mano magnetas neatlaiko didžiausio svorio?

Magneto sukibimo jėga ir poslinkio jėga, arba kodėl mano magnetas neatlaiko didžiausio svorio?

Didžiausias svoris, kurį magnetas gali išlaikyti ant tam tikro paviršiaus, skiriasi priklausomai nuo jėgos taikymo krypties.
Mūsų nurodyta sukibimo jėga taikoma laikymo stiprumui vertikaliai kontaktinio paviršiaus atžvilgiu.
Jei laikymo stipris veikia lygiagrečiai kontaktiniam paviršiui poslinkio šlyties kryptis), didžiausia jo reikšmė yra daug mažesnė (apie 15-25 % nurodytos sukibimo jėgos). 

Tikriausiai žinote ir su tuo esate susidūrę: jei bandote nutraukti magnetą nuo kontaktinio paviršiaus stačiu kampu, jums reikia daug daugiau jėgos, nei slenkant magnetą į šoną. Analogiškai: Sunkią dėžę pakelti nuo grindų taip pat daug sunkiau nei stumti per grindis.
Ši šoninė jėga vadinama šlyties jėga arba judėjimo jėga arba dar kitaip poslinkio jėga. 

Laikymo stiprumas vertikaliai kontaktiniam paviršiui 

a - Magnetinė sukibimo jėga

b - Laikymo jėga

c- Trinties jėga