Prekių grąžinimo sąlygos

 • Tuo atveju, jei nusipirkę vieną iš prekių, pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 14 (keturiolika) dienų nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

  Norint aukščiau nurodytais atvejais grąžinti prekę mums atgal (išskyrus garantinį aptarnavimą), reikia informuoti mus skyriuje kontaktai nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą. PVM sąskaitą faktūrą.

  Prekes būtina grąžinti į mūsų nurodytą sandėlio adresą: Verslo prizmė "PIGIenergija.lt" Gabijos g. 32 Vilnius, LT06155 Lietuva;

  Lietuvos pašte prekių mes neatsiimame;

  Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

  Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.

  Daugiau informacijos galite rasti: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450