REACH ir ROHS reglamentas

  • Čia pavaizduoti RoHS ir REACH logotipai. Tai reiškia, kad gaminyje nėra RoHS išvardytų kenksmingų medžiagų, viršijančių ribinę vertę.

    ROHS direktyva

    RoHS reiškia „pavojingų medžiagų ribojimas“ arba, konkrečiau, „tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas“. Atitinkama ES direktyva 2011/65 / ES buvo persvarstyta 2011 m. (2011/65 / ES, RoHS 2) ir 2015 m. Papildyta ES 2015/863, RoHS 3. Nuo 2006 m. Ši direktyva galioja visoje ES teritorijoje ir reglamentuoja parduodant elektrinius prietaisus, kuriuose yra švino, kadmio, chromo VI, gyvsidabrio, tam tikrų bromintų antipirenų ar ftalatų, viršijančių nustatytą lygį. Elektronikos gamintojai privalo įrodyti, kad jų gaminiai atitinka RoHS reikalavimus.

    RoHS direktyvoje išvardytos medžiagos yra ypač pavojingos aplinkai, o RoHS teisės aktais siekiama užkirsti kelią jų naudojimui produktuose. Mes visiškai palaikome šį požiūrį ir reguliariai tikriname savo prekes. Visos PIGIenergija.lt ir tiekiami produktai, prekės ir gaminiai atitinka visus RoHS direktyvos ir visų vėlesnių direktyvų reikalavimus.
    Kad mūsų klientai galėtų iš karto atpažinti RoHS reikalavimus atitinkančius gaminius, mes pristatėme čia pavaizduotą RoHS logotipą. Tai reiškia, kad aptariamame gaminyje nėra RoHS išvardytų medžiagų, viršijančių ribinę vertę.