PAGRINDINĖS SĄVOKOS atsisiųsti

MAGNETŲ CHARAKTERISTIKOS LENTELĖ atsisiųsti

MAGNETIZMAS
Magnetizmas – tai materijos savybė, pritraukti magnetui pralaidžias medžiagas. Šios medžiagos apibūdinamos kaip feromagnetikai. Jų turi visos metalų rūšys. Materija, kuri turi šią paslaptingą traukos jėgos rūšį (magnetizmą), vadinama magnetu. Ji pateikiama įvairiomis nuolatinio magneto (permanentinio magneto) formomis:
• U formos;
• Lazdelės formos;
• Bloko formos, žiedo formos, disko formos;

Jei magnetą perlaušime į dvi dalis, atsiras du magnetai. Natūralios magnetizmo savybės išnyksta dėl vibracijos, išsilydymo (Kiuri taškas 721 °C) ir nepastovaus magnetinio lauko susilpnėjimo.

MAGNETINIS LAUKAS / ELEKTROMAGNETŲ LAUKAI

Erdvė aplink magnetą, kurioje galima nustatyti magnetines jėgas, vadinama magnetiniu lauku. Magnetinių jėgų kryptį ir dydį nurodo magnetinių laukų jėgų linijos. Išorinėje magnetų pusėje jos tęsiasi nuo šiaurinio polio link pietinio, o vidinėje – nuo pietinio link šiaurinio. Jei priartėja du vienodi poliai, jie vienas kitą atstumia.

MAGNETINĖ STRĖLĖ

Laisvai judančią magnetinę strėlę veikia magnetinis Žemės laukas laukų linijų kryptimi. Ši kryptis nukrypsta nuo horizontalės ir nuo šiaurės pietų krypties.

GEOGRAFINĖ POLIŲ PADĖTIS

Magnetinis Žemės pietų ašigalis yra netoli geografinio šiaurės ašigalio. Žemėlapyje tai matoma tiksliai ties 74° šiaurės platumos ir 100° pietų ilgumos. Magnetinis šiaurės ašigalis yra netoli pietų ašigalio. Žemėlapyje tai matoma tiksliai ties 72° pietų platumos ir 155° šiaurės ilgumos.

POLIAI IR MAGNETINIO LAUKO LINIJOS

Kiekvienas magnetas turi du polius: šiaurės ir pietų. Niekada nepasitaiko vieno poliaus. Tarp dviejų magnetų polių yra jėgų sąveika. Vienodi poliai stumia vienas kitą, o skirtingi traukia.

MAGNETINIAI DYDŽIAI IR VIENETAI

Kalbant apie magnetizmą, elektromagnetizmą ir srovę praleidžiančius laidininkus, visada paminimi magnetiniai dydžiai ir vienetai. Būtų aprašoma:
• Magnetovara, magnetovaros jėga Θ;
• Magnetinio lauko stipris H;
• Magnetinis srautas Φ;
• Magnetinio srauto tankis Β
ir jiems priklausančios sąlyginės formulės (simboliai) bei išvardijami jų matavimo vienetai.
  
 Magnetovara, magnetovaros jėga Θ

Aplink srovę praleidžiantį laidininką (laidą) dėl elektronų judėjimo susidaro magnetinis laukas. Jei srovę praleidžiantys laidininkai yra šalia vienas kito, kaip ritėje, magnetovara didėja kartu su ritės vijų skaičiumi. Srovių, tekančių laidininkais, suma vadinama magnetovara Θ (Theta). Kadangi magnetovara atsako už magnetinį lauką ir elektros įtampa suveikia elektros grandinėje, ji taip pat vadinama magnetine elektrovara.

Formulė (simbolis)

Magnetovaros formulė (simbolis) yra graikiškos abėcėlės raidė Θ (Theta).

Matavimo vienetai

Magnetovaros matavimo vienetai yra amperai (A) arba ampervijės (AW).

Magnetinio lauko stipris H

Magnetovara ritėje sukelia magnetinį lauką. Magnetinis laukas pasidalija ir įmagnetina ritės aplinką. Magnetinio lauko stipris yra magnetovara, einanti per vidutinį lauko linijos ilgį arba ritės ilgį.
 

Formulė (simbolis)

Magnetinio lauko stiprio formulė (simbolis) yra didžioji H.

Matavimo vienetai

Magnetinio stiprio matavimo vienetai susidaro iš magnetovaros (A) ir ritės ilgio/vidutinės lauko linijos ilgio. Iš to susidaro A/m.

Magnetinis srautas Φ (Phi)

Nors iš tikrųjų niekas neteka, visų magnetinio lauko linijų suma lyginama su elektros srove ir tai vadinama magnetiniu srautu Φ (Phi).

Formulė (simbolis)

Magnetinio srauto formulė (simbolis) yra graikiškos abėcėlės raidė Φ (Phi).

Matavimo vienetai

Magnetinio srauto matavimo vienetai yra išvesti iš Faradėjaus elektromagnetinės indukcijos dėsnio ir vadinami Voltsekunde (Vs) arba Vėberiu (Wb).

Magnetinio srauto tankis Β

Kuo didesnis magnetinio srauto tankis, tuo stipresnis magneto magnetinis poveikis. Magnetinio srauto tankis B susidaro iš magnetinio srauto ir magneto skersinio pjūvio paviršiaus (m2 ). Elektros varikiuose ir transformatoriuose naudojamas maždaug 1 T magnetinio srauto tankis.

Formulė (simbolis)
Magnetinio srauto tankio formulė (simbolis) yra didžioji B.

Matavimo vienetai

Magnetinio srauto tankio matavimo vienetas yra Tesla (T)

TESLA Magnetinio srauto matavimo vienetas. 1 Tesla (T) = 104 (dešimt ketvirtuoju)  G = 1 Vs/m2 Arba 1 T yra 10 000 Gs

GAUSAS (GAUSS) sistemos vienetas naudojamas įmagnetinimui ar srauto tankiui matuoti.

KIURI TEMPERATŪRA

Tai temperatūra, prie kurios feromagnetikai praranda savo magnetizmą. Pavadinta pagal fizikę ir chemikę madam Kiuri.

NUOLATINIS MAGNETAS

Medžiaga, kuri magnetinio lauko įtakoje išlaiko stiprias magnetines savybes ir savo magnetizmo nepraranda ir normaliomis sąlygomis.

NAUDOJIMO TEMPERATŪRA

Aukščiausia temperatūra, kuria galima veikti magnetą be liekamųjų magnetizmo nuostolių.
  
IŠMAGNETINIMAS

Magnetinimo sumažinimas dėl priešpriešiais besisukančio polio, mažėjančio kintamojo lauko arba dėl temperatūros poveikio.

IŠMAGNETINIMO KREIVĖ

Tai 2 kvadrante esanti histerezės kilpa. Aprašymas skirtas stipresnėms permanentinių magnetinių medžiagų magnetinėms savybėms.

SRAUTO TANKIS

Magnetinių laukų linijų tankis (santykis iš magnetinio srauto ir skerspjūvio paviršiaus). Kuo didesnis srauto tankis, tuo stipresnė magneto traukos jėga.

IZOTROPINIAI MAGNETAI

Izotropiniai magnetai neturi lengvo įmagnetinimo krypties. Todėl magnetinimo kryptis ir būdas gali būti pasirinktas bet koks.

KOERCINIS LAUKO STIPRIS

Magneto varžos dydis prieš išmagnetinantį poveikį. Lauko stipris atitinka tą, kuris turi būti naudojamas, kad magnetai vėl būtų pilnai išmagnetinami. Kuo didesnis koercinio lauko stipris, tuo stipresnis magneto atsparumas išmagnetinimui.

ORO TARPAS

Erdvė tarp magneto polių ar magnetų sistemos, kurioje yra magnetinis laukas. Kuo siauresnis oro tarpas, tuo homogeniškesnis yra šis laukas.

MAGNETINIO LAUKO STIPRIS

Kokybinis magnetinio lauko aprašymas pagal kiekį ir kryptį.